Hornindal Skisenter, Avstigning / Høgenibba

Hornindal Skisenter, Avstning / Høgenibba. Oppdaterar seg ca. kvar time under drift.
WEBCAM.RBT.NO er utvikla og drive av Sivilingeniør Ralf Bjarne Taraldset. Henvendingar rettast til post@rbt.no.

Sjekk ut brosjyra
"Det gode liv
i Hornindal"!